Trung Tâm Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế

- Đào Tạo Giám Đốc Nhân Sự
- Đào Tạo Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp
- Đào Tạo Tại Doanh Nghiệp

Hình Ảnh Đào Tạo Giám Đốc Nhân Sự

90% là học thực hành trên máy tính cá nhân, thông qua hội đồng phản biện.
Chương trình thực tế chuyên nghiệp.
Mô hình mới chỉ có ở chúng tôi.

Hình Ảnh Đào Tạo Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Chương trình cơ bản thực tế và chuyên nghiệp.
Phù hợp với người mới vào nghề nhân sự, muốn lấy lại cơ bản, SV năm 3, năm cuối.
Sau khóa học, học viên đảm nhậm được tất cả những công việc liên quan đến hành chính nhân sự.

Hình Ảnh Đào Tạo Tại Doanh Nghiệp

Bao gồm tất cả kỹ năng liên quan theo nhu cầu doanh nghiệp.
Chương trình thực tế, lấy học viên làm trung tâm.
Giảng viên hàng đầu, giỏi lý thuyết, giàu kinh nghiệm thực tế.

Hình Ảnh Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu.
Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên.
Tư vấn xây dựng hệ thống trả lương và đãi ngộ.

Thứ Ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014

Đào tạo Giám Đốc Nhân Sự - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN - TRUNG TÂM NGUỒN LỰC QUỐC TẾ

PHỐI HỢP CHIÊU SINH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH - ĐẶC BIỆT
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP.
XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P.
+ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG.
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT PHỤC TRONG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN ...CHỨNG CHỈ DO VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM CẤP - RẤT CÓ GIÁ TRỊ

Xem thông tin chi tiết tại: http://nguonlucquocte.com/

Liên hệ :
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế
Địa chỉ: 93/5, Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 5.409.1702  -  Hotline : 0919.977.533  -  Fax : 08.5409.1702
Email : info@nguonlucquocte.com  -  thanhhung@nguonlucquocte.com
Website:  www.nguonlucquocte.com

Thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Đào tạo Giám đốc nhân sự, trả lương 3p

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG THEO 3P
tại VŨNG TÀU.
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH
Học cả ngày chủ nhật -
STT
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
THỜI LƯỢNG
GHI CHÚ
1
Tổng quan về nghề nhân sự - Hình ảnh Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp: Các công việc liên quan đến nghề nhân sự; CHUYÊN MÔN – TÂM -  TẦM - TƯỚNG MẠO.
03 tháng
Học thực hành trên máy tính cá nhân.

Chương trình thực tế và chuyên nghiệp.
2
Xây dựng sơ đồ tổ chức: Khảo sát và xây dựng sơ đồ tổ chức Phòng ban, Công ty, Tập đoàn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và điều hành bộ máy.
3
Xây dựng quy chế điều hành phù hợp: Cơ cấu bộ máy quản lý, nguyên tắc và phương pháp điều hành, trách nhiệm – quyền hạn của Cá nhân, chức năng – nhiệm vụ từng phòng ban, mối quan hệ công tác, ủy quyền và phối hợp, ...nhằm đảm bảo thống nhất trong quản lý và điều hành.
4
Xây dựng mục tiêu SMART và đánh giá thành tích nhân viên: Nguyên tắc xây dựng mục tiêu, cơ sở đánh giá thành tích, thực hành xây dựng quy trình mục tiêu và quy trình đánh giá thành tích một cách công bằng, hiệu quả làm cơ sở để tăng lương, khen thưởng, bổ nhiệm, thuyên chuyển, đào tạo nhằm đảm bảo sự công bằng và phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Đây là phương pháp quản lý hiệu quả nhất hiện nay mà Bạn không thể không biết.
5
Pháp luật lao động đối với Giám đốc nhân sựNghiên cứu tất cả những văn bản pháp luật liên quan đến nghề nhân sự, đặc biệt là lĩnh vực Hợp đồng lao động, hệ thống lương thưởng, tuyển dụng và kỷ luật lao động (các hình thức kỷ luật lao động, trình tự - thủ tục kỷ luật lao động, …). Học viên sẽ được nghiên cứu – trao đổi và cùng giải quyết hơn 30 tình huống hấp dẫn phát sinh trong thực tế. Học viên sẽ được chia sẻ hệ thống pháp luật lao động đầy đủ và bài bản, phương pháp nghiên cứu và cách thức giải quyết tình huống trong thực tế.
6
Kỹ năng xây dựng nội quy lao độngcơ sở pháp lý cho việc xây dựng nội quy lao động, kỹ năng đặc biệt trong việc xây dựng nội quy lao động nhằm phù hợp với pháp luật và đảm bảo thực thi trong thực tế, thực thành xây dựng nội quy lao động, thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
7
Xây dựng thỏa ước lao động tập thể hài hòa: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, các nguyên tắc xây dựng và thực hành xây dựng thỏa ước lao động tập thể hài hòa, phù hợp với quy định của BLLĐ 2012, thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
8
Xây dựng hệ thống trả lương và đãi ngộ hiệu quả: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, cách trả lương hiệu quả (Cạnh tranh – công bằng – pháp luật - phù hợp), mô hình trả lương trong các doanh nghiệp hiện nay, các cách thức trả lương phổ biến hiện nay, công thức tính lương, phương pháp trả lương lương 3p, nguyên tắc để xây dựng hệ thống thang bảng lương, thực hành xây dựng thang bảng lương và quy chế lương, những thay đổi đặc biệt về chính sách lương theo quy định của BLLĐ 2012. Đặc biệt trong chương trình này học viên sẽ được chia sẻ về cách trả lương đối với bộ phận kinh doanh đã áp dụng thành công trong nhiều doanh nghiệp.
9
Nghệ thuật tuyển dụng chuyên nghiệp: Nghiên cứu cơ sở pháp lý liên quan đến công tác tuyển dụng, nắm bắt các bước tuyển dụng và những kỹ năng, nghệ thuật độc đáo nhất trong việc tạo động lực cho ứng viên, xây dựng hồ sơ ấn tượng, kỹ năng phỏng vấn và tham dự phỏng vấn, nghệ thuật trả lời những câu hỏi phỏng vấn kinh điển nhất hiện nay, tính chuyên nghiệp của Công ty thông qua công tác tuyển dụng hiệu quả, thực hành xây dựng quy trình tuyển dụng phù hợp, chọn người sau phỏng vấn,...
10
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Lợi ích của việc đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, chuẩn bị và triển khai đào tạo, đánh giá việc áp dụng kiến thức đã học vào trong thực tế công việc, thực hành xây dựng quy trình đào tạo hiệu quả.
11
Hợp đồng lao động – văn bản pháp lý cao nhất thể hiện mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, thử việc, các loại hợp đồng lao động, nguyên tắc áp dụng, kỹ thuật khi xây dựng hợp đồng lao động chặt chẽ, chấm dứt hợp đồng lao động, những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, hoàn trả chi phí đào tạo, những thay đổi của BLLĐ 2012, những điểm cần lưu ý đặc biệt mà doanh nghiệp cần điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật.
12
Xây dựng chiến lược/kế hoạch nhân sự: Căn cứ kế hoạch kinh doanh, các yếu tố khác có liên quan và thực hành xây dựng kế hoạch nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển từng giai đoạn của Công ty (Công ty mới, Công ty đã hoạt động).
13
Công tác PCCC và Môi trường: Văn bản pháp luật liên quan đến công tác PCCC và môi trường, các thủ tục cần thiết đối với hoạt động của Công ty.
14
Nghệ thuật lãnh đạo – dụng người: Lãnh đạo, Anh là ai ?, Anh làm gì ? Các kiểu lãnh đạo, 8 nguyên tắc quan trọng trong bí quyết TẠO ĐỘNG LỰC - DỤNG NGƯỜI VÀ GIỮ NGƯỜI TÀI, những câu chuyện quản lý đặc sắc nhất hiện nay.
ĐỊA ĐIỂM HỌC
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Số: 139 Phan Chu Trinh, Phường 2, Tp.Vũng Tàu.
- Học phí toàn khóa (bao gồm phí cấp chứng chỉ): 9.000.000đ/khóa.
- Đăng ký và chuyển phí trước khai giảng 05 ngày thì còn 7.900.000đ/khóa.
- Đăng ký theo nhóm từ hai người trở lên thì ưu đãi còn:7.000.000đ/người.
Thông tin chuyển khoản: Trần Thanh Hưng, số tài khoản: 61226699 tại Ngân hàng ACB chi nhánh Q9, Tp.HCM.

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP DO VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN thuộcTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM cấp.

KHAI GIẢNG KHI ĐỦ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
Tham khảo hình ảnh khóa GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH Vũng Tài TẠI ĐÂY

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG THEO 3P

-    Làm sao để biết được mỗi vị trí công việc có giá bao nhiêu để trả lương cho đúng ?
-    Làm sao để biết được năng lực của mỗi người lao động để trả lương cho phù hợp với năng lực ?
-    Làm sao để đo lường được hiệu quả làm việc của nhân viên để làm cơ sở tăng lương, khen thưởng bổ nhiệm đảm bảo nguyên tắc công bằng và phù hợp ?

Với chương trình đào tạo “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THEO 3P sẽ trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ thuật, công nghệ để xây dựng và thiết kế hệ thống lương, thưởng theo phương pháp chuyên nghiệp và hiện đại nhằm đảm bảo việc trả lương, khen thưởng, bổ nhiệm theo nguyên tắc công bằng, thu hút, thúc đẩy và giữ chân người tài.
  • Đối tượng học:
-   Giám đốc/Trưởng phó phòng Hành chánh - Nhân sự
-   Quản lý phòng Hành chánh - Nhân sự
-   Chuyên viên đang làm công tác C&B
-   Nhân viên kế toán tiền lương
-   Các cấp quản lý trong doanh nghiệp
-   Các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu.
  • Học viên được gì sau khoá học ?
-   Biết xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí.
-   Biết tính toán các nghiệp vụ khoa học liên quan đến xác định giá trị công việc.
-   Biết đánh giá vị trí công việc một cách bài bản và khoa học.
-   Biết xây dựng tiêu chuẩn năng lực từng vị trí.
-   Biết phương pháp đánh giá năng lực thực tế của từng nhân viên.
-   Biết xây dựng mục tiêu SMART và KPI.
-   Biết đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
-   Đặc biệt: những kiến thức được học thì học viên có đủ tự tin để tự xây dựng phương pháp trả lương 3p cho doanh nghiệp mình.

NỘI DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
+ Xây dựng yếu tố đánh giá.
+ Xác định tỉ trọng của mỗi yếu tố.
+ Xác định điểm yếu tố.
+ Tính hệ số gốc.
+ Đánh giá vị trí công việc.
+ Tổng hợp điểm giá trị của mỗi yếu tố.
+ Bảng lương theo vị trí công việc.
+ Thực hành xây dựng và đánh giá vị trí công việc.

+ Xây dựng tiêu chuẩn năng lực.
+ Đánh giá năng lực.
+ Lương theo năng lực.
+ Thực hành xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá năng lực.

+ Nguyên tắc SMART trong việc xây dựng mục tiêu Công ty, Phòng Ban và cá nhân (KPI).
+ Quy trình xây dựng mục tiêu.
+ Biểu mẫu.
+ Thực hành xây dựng mục tiêu.
+ Quy trình đánh giá thành tích nhân viên.
+ Biểu mẫu đánh giá thành tích.
+ Nguyên tắc và kỹ năng trong việc đánh giá.
+ Thực hành đánh giá thành tích nhân viên.
+  Liên kết chính sách.
+ Hỏi – đáp.
Thời lượng: 03 ngày chủ nhật.

Khai giảng: 26/10/2014

CHUYỂN GIAO CHO HỌC VIÊN:
BỘ TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC VÀ HỆ THỐNG CÔNG THỨC TÍNH TOÁN MỘT CÁCH KHOA HỌC

ĐỊA ĐIỂM HỌC
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Số: 139 Phan Chu Trinh, Phường 2, Tp.Vũng Tàu.

  • Chứng chỉ do: INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES cấp
  • · Hc phí: 3.900.000đ/khóa.
    · Học viên cũ hoặc nhóm hai người thì ưu đãi còn:2.900.000đ/người.

CẦN CÓ MÁY TÍNH CÁ NHÂN VÌ HỌC THỰC HÀNH
--------------------------------------------------------------
Nếu các Bạn quan tâm đến chương trình đào tạo tại Trung tâm, tại Doanh nghiệp hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi thì vui lòng liên hệ:

Liên hệ: 08.54091.702 – 0905.797.363
Hotline: 0919.977.533.
-----------------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Chúng tôi khẳng định rằng Doanh nghiệp muốn phát triển thì không có con đường nào khác ngoài việc XÂY DỰNG MỤC TIÊU - CHIẾN LƯỢC KINH DOANH phù hợp và đột phá.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ , nơi quy tụ các chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH - NHÂN SỰ - KINH DOANH – TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN, … sẽ đưa đến cho khách hàng một sự tin tưởng tuyệt đối về các dịch vụ của chúng tôi, là nơi có cam kết mãnh liệt về đảm bảo bí mật thông tin và đạo đức nghề nghiệp.
Chúng tôi áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại và hiệu quả nhằm tư vấn giải pháp thực hiện tối ưu nhất với mỗi Doanh nghiệp, huy động mọi nguồn lực hiện có cùng tham gia vào việc quản trị mục tiêu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ
INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANYAddress: 93/5, 385 Str, Tang Nhon Phu A Ward, Dist 9, HCMC.
Tel: 085.4091702 - Hotline: 0919.977.533.
Email:  thanhhung@nguonlucquocte.comnguonlucquocte@yahoo.com

Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014

XÂY DỰNG HT QUẢN TRỊ MỤC TIÊU

Trong thực tế thì có nhiều Doanh nghiệp, nhiều người chẳng bao giờ đạt được mục tiêu vì HỌ CÓ MỤC TIÊU ĐÂU MÀ ĐẠT ĐƯỢC ? cũng giống như chiếc thuyền ra khơi phải biết đích đến, Doanh nghiệp cũng phải biết mình đi đâu về đâu ? Mỗi người lao động trong Doanh nghiệp cũng cần biết mình phải làm gì ? thời gian hoàn thành ? kết quả cần đạt được ?  để rồi họ cùng ý chí phấn đấu và quyết tâm để đạt được những mục tiêu đã thiết lập.

Phải khẳng định rằng một Doanh nghiệp muốn phát triển, muốn thu hút nguồn lực, tạo ra “ý chí chung và thống nhất” thì không thể không áp dụng hệ thống quản trị mục tiêu.
Chúng tôi, Công ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế là nơi hội tụ những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, là Doanh nghiệp chuyên tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp, đặc biệt là TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MỤC TIÊU VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Doanh nghiệp được gì khi áp dụng hệ thống quản trị mục tiêu:
-    Điều đầu tiên và quan trọng đó là Doanh nghiệp xác định được hướng đi, cái đích cần phải đến và xây dựng các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu.
-    Người lao động trong Doanh nghiệp thấu hiểu được mục tiêu và quyết tâm để cùng đạt được.
-    Huy động được nguồn lực tối đa hiện có, giảm lãng phí nhân công.
-    Người lao động sẽ chủ động và lo lắng hơn công việc của mình và cố gắng để hoàn thành mục tiêu đã xây dựng.
-    Năng suất, chất lượng công việc/sản phẩm sẽ tốt hơn, lợi nhuận nhiều hơn.
-   Tạo môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, thích hợp cho những “Chú đại bàng” muốn khẳng định mình.
-   Kết quả của quản trị mục tiêu chính là cơ sở để Doanh nghiệp áp dụng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên làm nền tảng cho việc trả lương, trả thưởng đảm bảo công bằng.
----------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ
INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANYAddress: 93/5, 385 Str, Tang Nhon Phu A Ward, Dist 9, HCMC.
Tel: 085.4091702 - Hotline: 0919.977.533.
Email:  thanhhung@nguonlucquocte.comnguonlucquocte@yahoo.com

Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014

ĐÀO TẠO 5S THỰC HÀNH (NEW)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5S THỰC HÀNH
Chương trình đào tạo 5s của chúng tôi được xây dựng sát thực tế, học thực hành, giúp cho Học viên đủ kiến thức và kỹ năng để xây dựng tại doanh nghiệp.

NGÀY THỨ 1:
-         Giới thiệu làm quen & thống nhất nội qui học tập
-         Dẫn nhập về mô hình hệ thống quản lý và nguyên tắc thiết lập hệ thống kiểm soát
-         Khái niệm về 5S và nguồn gốc ra đời
-         Các lợi ích khi thực hiện
-         Hiện trạng 5S của tổ chức và các nguyên nhân
-         Những nguyên nhân thường thấy khiến 5S không được duy trì
-         Điều kiện tiên quyết khi thực hiện 5S

NGÀY THỨ 2:
-         Các bước triển khai thực hiện 5S
-         Những kỹ thuật 5S phổ biến cần được áp dụng
-         Các biện pháp duy trì và phát triển 5S
-         Thực hành lập checklist
-         Ứng dụng 5S mở rộng ra những lĩnh vực khác.
-         Hỏi – đáp.
Học viên được gì ?
-         Biết được 5s là gì ? các lợi ích khi áp dụng 5s.
-         Biết được hiện trạng doanh nghiệp và tại sao không thành công với 5s.
-         Biết được trình tự các bước triển khai 5s và vận dụng vào thực tế doanh nghiệp.
-         Có kiến thức để duy trì và cải tiến trong từng giai đoạn.
-         Biết ứng dụng 5s trong nhiều lĩnh vực cho phù hợp.
-         Yêu thích công việc, gắn bó lâu dài.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Nếu quý vị và các Bạn quan tâm đến chương trình đào tạo 5s thực hành tại các Trung tâm của chúng tôi hoặc đào tạo, tư vấn 5S tại Doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ:
-  Điện thoại08.54091.702, Hotl: 0919.977.533 Mr. Hưng.

CHẤT LƯỢNG HƠN CẢ MONG ĐỢI