Trung Tâm Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế

- Đào Tạo Giám Đốc Nhân Sự
- Đào Tạo Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp
- Đào Tạo Tại Doanh Nghiệp

Hình Ảnh Đào Tạo Giám Đốc Nhân Sự

90% là học thực hành trên máy tính cá nhân, thông qua hội đồng phản biện.
Chương trình thực tế chuyên nghiệp.
Mô hình mới chỉ có ở chúng tôi.

Hình Ảnh Đào Tạo Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Chương trình cơ bản thực tế và chuyên nghiệp.
Phù hợp với người mới vào nghề nhân sự, muốn lấy lại cơ bản, SV năm 3, năm cuối.
Sau khóa học, học viên đảm nhậm được tất cả những công việc liên quan đến hành chính nhân sự.

Hình Ảnh Đào Tạo Tại Doanh Nghiệp

Bao gồm tất cả kỹ năng liên quan theo nhu cầu doanh nghiệp.
Chương trình thực tế, lấy học viên làm trung tâm.
Giảng viên hàng đầu, giỏi lý thuyết, giàu kinh nghiệm thực tế.

Hình Ảnh Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu.
Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên.
Tư vấn xây dựng hệ thống trả lương và đãi ngộ.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014

ĐÀO TẠO 5S THỰC HÀNH (NEW)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5S THỰC HÀNH
Chương trình đào tạo 5s của chúng tôi được xây dựng sát thực tế, học thực hành, giúp cho Học viên đủ kiến thức và kỹ năng để xây dựng tại doanh nghiệp.

NGÀY THỨ 1:
-         Giới thiệu làm quen & thống nhất nội qui học tập
-         Dẫn nhập về mô hình hệ thống quản lý và nguyên tắc thiết lập hệ thống kiểm soát
-         Khái niệm về 5S và nguồn gốc ra đời
-         Các lợi ích khi thực hiện
-         Hiện trạng 5S của tổ chức và các nguyên nhân
-         Những nguyên nhân thường thấy khiến 5S không được duy trì
-         Điều kiện tiên quyết khi thực hiện 5S

NGÀY THỨ 2:
-         Các bước triển khai thực hiện 5S
-         Những kỹ thuật 5S phổ biến cần được áp dụng
-         Các biện pháp duy trì và phát triển 5S
-         Thực hành lập checklist
-         Ứng dụng 5S mở rộng ra những lĩnh vực khác.
-         Hỏi – đáp.
Học viên được gì ?
-         Biết được 5s là gì ? các lợi ích khi áp dụng 5s.
-         Biết được hiện trạng doanh nghiệp và tại sao không thành công với 5s.
-         Biết được trình tự các bước triển khai 5s và vận dụng vào thực tế doanh nghiệp.
-         Có kiến thức để duy trì và cải tiến trong từng giai đoạn.
-         Biết ứng dụng 5s trong nhiều lĩnh vực cho phù hợp.
-         Yêu thích công việc, gắn bó lâu dài.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Nếu quý vị và các Bạn quan tâm đến chương trình đào tạo 5s thực hành tại các Trung tâm của chúng tôi hoặc đào tạo, tư vấn 5S tại Doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ:
-  Điện thoại08.54091.702, Hotl: 0919.977.533 Mr. Hưng.

CHẤT LƯỢNG HƠN CẢ MONG ĐỢI

Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014

ĐÀO TẠO ISO 9001: 2008

- Giảng viên: Là Giảng viên, Chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống hàng đầu hiện nay (hơn 15 năm kinh nghiệm)
- Chứng chỉ do TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ cấp.
Liên  hệ: 08.54091.702 - Hotline: 0919.977.533
------------------------
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
  Buổi thứ nhất
   • Giới thiệu làm quen, phổ biến nội qui khóa đào tạo.
   • Dẫn nhập về hệ thống quản lý, sự cần thiết phải có hệ thống quản lý trong tổ chức.
   • Mô hình quá trình + bài tập thực hành “Nhận diện các quá trình trong tổ chức”
   • Giới thiệu các hệ thống quản lý phổ biến, ý nghĩa và lợi ích khi thực hiện
   • Sự khác nhau giữa tổ chức có và không có ISO 9001:2008
   • Giải thích một số thuật ngữ cớ bản trong ISO 9001:2008
   • Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ thống quản lý
   • Thực hành xây dựng qui trình công việc
   • Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng.
    Buổi thứ hai
     • Giới thiệu điều khoản 1và điều khoản 4 trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008
     • Bài tập thực hành về kiểm soát tài liệu
     • Bài tập thực hành về kiểm soát hồ sơ
     • Giới thiệu điều khoản 5 (từ điều khoản 5.1 và 5.6) tiêu chuẩn ISO 9001:2008
     • Bài tập thực hành về hình thức truyền đạt ISO 9001:2008
     • Bài tập thực hành về thiết lập chính sác chất lượng
     • Bài tập thực hành về thiết lập mục tiêu chất lượng
     • Bài tập thực hành về xây dựng bản mô tả công việc
     • Bài tập thực hành về truyền đạt thông tin
      Buổi thứ ba
       • Giới thiệu điều khoản 6 (từ điều khoản 6.1 và 6.4) tiêu chuẩn ISO 9001:2008
       • Tìm hiểu về các nguồn lực trong doanh nghiệp
       • Nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý nguồn lực của tổ chức
       • Qui trình tuyển dụng nhân sự trong tổ chức đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2008
       • Qui trình đào tạo nhân sự trong tổ chức đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2008
       • Giới thiệu điều khoản 7 (từ điều khoản 7.1 và 7.6) tiêu chuẩn ISO 9001:2008
       • Tìm hiểu qui trình bán hàng theo yêu cầu ISO 9001:2008
       • Tìm hiểu qui trình giải quyết khiếu nại theo yêu cầu ISO 9001:2008
        Buổi thứ tư
         • Tìm hiểu qui trình thiết kế theo yêu cầu ISO 9001:2008
         • Tìm hiểu qui trình lựa chọn nhà cung cấp và mua hàng theo yêu cầu ISO 9001:2008
         • Các yêu cầu cơ bản trong việc lập kế hoạch và kiểm soát quá trình sản xuất.
         • Chế độ kiểm soát, sử dụng và bảo quản thiết bị đo.
         • Giới thiệu điều khoản 8 (từ điều khoản 8.1 và 8.5) tiêu chuẩn ISO 9001:2008
         • Bài tập thực hành về đo lường mức độ hài lòng của khách hàng
         • Kiểm tra chất lượng sản phẩm (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm)
         • Yêu cầu về xử lý sản phẩm không phù hợp
         • Bài tập thực hành về phân tích dữ liệu để đánh giá kết quả áp dụng ISO 9001
         • Bài tập thực hành về thực hiện hành động khắc phục – phòng ngừa.
          Buổi thứ năm
           • Giới thiệu về đánh giá nội bộ
           • Khái niệm đánh giá & định nghĩa đánh giá nội bộ
           • Giới thiệu về đánh giá viên và tổ chức đánh giá
           • Giới thiệu Qui trình đánh giá nội bộ
            Buổi thứ sáu
             • Tìm hiểu chi tiết các bước trong quá trình đánh giá.
             • Cách thức lập kế hoạch
             • Những nội dung cần chuẩn bị cho đánh giá nộp bộ
             • Thực hành chuẩn bị đánh giá nội bộ
              Buổi thứ bảy
               • Tìm hiểu bước Tiến hành đánh giá: Họp khai mạc, các bước đánh giá, quá trình đánh giá.
               • Giới thiệu các kỹ năng cần sử dụng khi đánh giá nội bộ
               • Thực hành các kỹ năng đánh giá
                Buổi thứ tám
                 • Chia nhóm nghiên cứu các tình huống đánh giá
                 • Thực hành giá theo tình huống giả định.
                 • Giải đáp thắc mắc cuối khóa
                 • Kiểm tra & tổng kết khóa học.
                 Giảng viên cho chương trình đặc biệt này là một người rất đặc biệt, Anh hiện là CEO của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hiệu Quả, người đạt giải xuất sắc cuộc thi CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn và đào tạo ISO, Anh là ĐÀO CÔNG TRÁNG.
                 Ngoài việc các Bạn được Anh truyền đạt về những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình tư vấn và đào tạo cho hơn 100 doanh nghiệp thì cũng là dịp để các Bạn giao lưu và tìm hiểu về những kinh nghiệm giúp Anh thành công trong nghề nghiệp, đặc biệt là đạt giải xuất sắc cuộc thi CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG.
                 ------------------------------------------------------------------------

                 Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014

                 NGHỀ NHÂN SỰ - MỘT BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG

                 NẾU BẠN MUỐN THAY ĐỔI NGHỀ NGHIỆP - HÃY ĐẾN VỚI NGHỀ NHÂN SỰ.
                 Vì sao lại chọn Nghề Nhân Sự ?
                 + Thu nhập thuộc vào dạng " KHỦNG " trong tất cả các ngành nghề
                 + Có quyền lực, tiếng nói trong doanh nghiệp, tổ chức
                 + Con đường thăng tiến luôn trải rộng
                 + Được làm việc với nhiều người giúp bạn trở nên hòa nhập , năng động ...
                 + Bạn sẽ thấy yêu thích và đam mê khi đã chọn Nghề Nhân Sự
                 ............................................................................................
                 Vậy Làm thế nào để có thể trở thành một chuyên viên nhân sự, trưởng phòng hay GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ?
                 ==>> 1 điều duy nhất : PHẢI HỌC
                 vậy học NGHỀ NHÂN SỰ ở đâu ?

                    Mình đang làm SEO cho http://nguonlucquocte.com tất nhiên bài viết này cũng nhằm mục đích để quảng bá thương hiệu, PR chương trình đào tạo của công ty. Nhưng Mình sẽ đưa ra một số Trung Tâm Đào Tạo NGHỀ NHÂN SỰ hàng đầu cả nước và một số tiêu chí thường gặp khi bạn lựa chọn Trung Tâm học để bạn phân tích, so sánh để lựa chọn Trung Tâm học nhé.
                 + Trung tâm:
                 - Trung tâm Nguồn Lực Quốc Tế - http://nguonlucquocte.com
                 - Trường doanh nhân Pace - http://pace.edu.vn
                 - Trường đào tạo kinh doanh ASK - http://ask.edu.vn
                 - Trung tâm nhân lực VJCC - http://vjcc.org.vn
                 - Tổ chức tư vấn giáo dục EduViet Corporation - kttp://eduviet.vn ...
                 + Các tiêu chí.
                 - Chất lượng đào tạo.
                 - Bằng cấp, chứng chỉ
                 - Đội ngũ giảng viên
                 - Học phí.
                 - Hệ thống Trung Tâm.
                 - Dịch vụ hỗ trợ ....
                 Bạn cứ so sánh, hãy tự phân tích đánh giá. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp cho các bạn một số kinh nghiệm, kỹ năng trong việc lựa chọn nghề nghiệp và giúp cho các bạn có cái nhìn nhận đúng đắn cũng như khả năng phân tích, đánh giá của bạn.

                 Xem chi tiết tại:

                 Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014

                 KỸ NĂNG LÀM VIÊC ĐỘI NHÓM


                 Nếu quý vị và các Bạn quan tâm đến chương trình đào tạo KỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin như sau:
                 Điện thoại: 08.54091.702 - Hotline: 0919.977.533
                 Xem các chương trình đào tạo đặc biệt của chúng tôi TẠI ĐÂY

                 Thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014

                 QUẢN LÝ NHÂN SỰ - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ, QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

                 QUẢN LÝ NHÂN SỰ - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ, QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP, HỆ THỐNG LƯƠNG 3P ...
                 http://nguonlucquocte.com   -   Trung Tâm Đào Tạo NGHỀ NHÂN SỰ  uy tín , chất lượng hàng đầu Việt Nam 

                 CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM CẤP  - RẤT CÓ GIÁ TRỊ.

                 Nhanh tay đăng ký để trở thành thành viên trong NGÔI NHÀ NHÂN SỰ  Nguồn Lực Quốc Tế nhé !
                 Xem chi tiết tại: 
                 http://nguonlucquocte.com/vi/component/content/article/450-thu-moi-hop-mat-hrclub/2186-dao-tao-giam-doc-nhan-su-quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep-phap-luat-lao-dong.html